Pyö­räi­ly ja kau­pun­ki­pyö­rät

Mankelien kausi alkaa huhtikuussa

Kaupunkipyörien sesonki alkaa huhtikuun lopussa ja kestää seitsemän kuukautta. Katukuvaan tulee 250 sähköpyörää ja 31 Mankeli-asemaa.

Mankelien koko kauden kausilippu (7 kk) kustantaa 50 euroa. Tarjolla on lisäksi viikko- ja päiväliput.

Kausilipun voi ostaa sovelluksesta (Freebike 2.0.) tai kaupunkipyörien verkkosivulta.

Kaupunkipyörien verkkosivu


Sähkömankeleilla on kevyt ajella! Kausi kestää 7 kuukautta


Kysymyksiä ja vastauksia kaupunkipyöristä

Mi­ten pyö­rän saa käyt­töön?

Kaupunkipyörän saa käyttöön mobiilisovelluksella Freebike 2.0.

Pyörien käyttöönotto ja palauttaminen tapahtuu asemilla. Asemia on noin 30, mm. torilla, urheilukeskuksessa, pääkirjastolla, Pikku-Veskulla ja satamassa, matkakeskuksella kaksi kappaletta, Launeen ja Paavolan kaupan alueilla sekä Niemen kampuksella.

Mis­tä saan apua kau­pun­ki­pyö­rien käyt­töön?

Pyörien käyttöön ja sovellukseen liittyvissä ongelmissa apuna on asiakaspalvelu. Avoinna ma-pe klo 7-19 & la-su klo 8-16, lahticitybike@gmail.com, +358 413 140 858.

Muu palaute, ruusut, risut ja toiveet kaupungin palautepalveluun.

Mi­tä pyö­rän käyt­tö mak­saa?

Lipputaksat 2022

  • Kausilippu 50 €
  • Viikkolippu 10 €
  • Päivälippu 5 €

Tavoitteena on, että pyörä olisi hinnaltaan houkutteleva käyttäjälle. Kausilipun lisäksi Mankeleita voivat käyttää vaikkapa matkailijat.

Päätös lippuhinnoista tehtiin Lahden seudun joukkoliikennelautakunnassa 5.1.2022.

Mi­ten voin toi­voa uut­ta Man­ke­li-ase­maa?

Asemaverkoston koko ja asemien maantieteellinen sijainti on sidottu pyörien kokonaismäärään. Meillä on tällä hetkellä 250 pyörää ja 30 asemaa. Jokaiselle asemalle hyvä määrä olisi 10 pyörää. Valitettavasti asemia ei riitä kaikkiin toivekohteisiin vielä tässä vaiheessa.

Seuraamme Mankeleiden käyttöastetta, asemien kuormitusta ja asiakaspalautetta. Asemaverkoston laajentamiseen liittyvät suunnitelmat ja päätökset tehdään suhteutettuna isompaan kokonaiskuvaan, joka huomioi mm. käytössä olevien pyörien määrän ja ihmisten vuorokausirytmiin liittyvän kysynnän.

Jos järjestelmän koko pystytään tulevaisuudessa kasvattamaan 500 pyörään, mahdollistaisi se myös myös asemaverkon laajentamisen vielä paljon nykyistä kattavammaksi.

Uutta Mankeli-asemaa voi toivoa kaupungin sähköisen palautekanavan kautta.

Tar­vit­see­ko käyt­tä­jä oman ky­pä­rän?

Käyttäjä tarvitsee oman kypärän.

Mi­ten pal­ve­lu to­teu­te­taan käy­tän­nös­sä?

Kaupunki on hankkinut kaupunkipyörät kokonaisvaltaisena palveluna. Pyörät toimittaa tsekkiläinen Freebike s.r.o. Eli palveluntarjoaja hoitaa pyörien ja asemien lisäksi niiden huollon ja ylläpidon sekä asiakaspalvelun ja lainausjärjestelmän.

Sopimus on tehty viideksi vuodeksi, vuoden 2027 alkuun.

Mi­tä jär­jes­tel­mä mak­saa kau­pun­gil­le?

Kaupunkipyöräpalvelun bruttokustannus kaupungille on vuositasolla noin 500 000 euroa. Kustannuksia alentavat käyttäjämaksut ja mainostulot.

Mi­ten vää­rin­käyt­töä es­te­tään?

Pyörien käyttö vaatii rekisteröitymisen tunnistautumalla ja pyörät on varustettu gps-tunnistimella.

On­ko Man­ke­leil­la ikä­ra­ja tai ko­ko­ra­ja?

Mankeleiden ikäraja on 15 vuotta.

Pyöräilijän suosituspituus on yli 150 cm. Voit säätää pyörän satulan sinulle sopivan korkuiseksi.

Mil­loin pyö­rät tu­le­vat Lah­teen?

Kaupunkipyörien varsinainen kausi alkaa huhtikuun lopussa, mutta pyöriä ja järjestelmää koekäytettiin kahden kuukauden ajan syksyllä 2021. Koekäytössä oli järjestelmän kaikki pyörät, eli 250 pyörää ja 30 asemaa.

Kaupunkipyörien kausi kestää 7 kuukautta, huhtikuun alusta lokakuun loppuun.

Tu­lee­ko pyö­riä Nas­to­lan puo­lel­le?

Kaupunkipyörät täydentävät joukkoliikenteen tarjontaa ja Nastolasta saapuva voi jatkaa matkaansa kaupunkipyörällä. Tämä pätee myös muilla kaupunkipyörien toiminta-alueen ulkopuolisilla asuinalueilla.

Mi­ten säh­kö­pyö­rät la­da­taan?

Pyörien operaattori tasaa pyörien määrää asemapaikoilla päivittäin ja vaihtaa samalla pyörien akut.

Voi­ko ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä os­taa kau­pun­ki­pyö­riä osal­lis­tu­jien käyt­töön?

Kaupunkipyöriä ei voi varata omaan käyttöön, vaan kaikki pyörät ovat aina kaikkien käytettävissä. Tapahtumajärjestäjät, yhdistykset, koulut, työporukat yms. voivat käyttää kaupunkipyöriä samoilla käyttöehdoilla kuin muutkin asiakkaat.

Saa­ko pyö­rän käyt­töön muul­la kuin äly­pu­he­li­mel­la?

Syyskaudella 2021 mobiilisovelluksen käyttö on pyörien lainaamisen ainoa tapa.

Kaudelle 2022 tarkastellaan mahdollisuutta lainata pyöriä esimerkiksi bussikortilla tai pankkikortilla.

Mik­si Man­ke­lei­ta ei voi käyt­tää mar­ras­kuus­sa tai tal­vi­kau­del­la?

Säiden epävakauden kannalta lokakuun loppu on Suomessa yleensä määritelty kaupunkipyöräilykauden lopuksi.

On mahdollista ja tavoitteenakin, että Mankelit ovat vielä joskus ympärivuotisessa käytössä, mutta silloin ne pitää varustaa mm. nastarenkailla.

Kuin­ka pit­kä on pyö­rän käyt­töai­ka?

Yhden ajon lisämaksuton käyttöaika on 30 min.

Käyttöaikaa voi lisätä pienellä lisämaksulla.

Tai jos vaikkapa työmatkan varrella on Mankeli-asema, niin pyörän laina-ajan voi käydä uusimassa asemalla. Palautus ja uudelleenlainaus käy nopeasti!

Kokeilukaudella 2021 matkojen keskiarvopituus oli 10 min.


Lahdessa pyöräily on helppoa

Kattava pyörätieverkosto ja lyhyet etäisyydet tekevät pyöräilystä kätevän tavan liikkua kaupungissamme. Lahdessa on 570 kilometriä kävely- ja pyöräteitä. Pyörätiet löydät kaupungin karttapalvelusta.

Vinkkejä pyöräilyreiteiksi löydät pyörätiekartasta ja pyöräilyoppaasta. Pyörätiekartalla on esitetty pyörämatkailuun sopivia seudullisia reittejä Heinolaan, Orimattilaan ja Asikkalan Vääksyyn. Myös pyöräilyoppaasta löytyy vinkkejä elämykselliseen kotiseutupyöräilyyn. Oppaan voi lainata kirjastosta. Luontoreiteistä on kerrottu Ulkoilureitit ja ladut -sivuilla.

Seuraamme pyöräilijöiden määrää keskeisillä pyöräilyn reiteillä automaattisilla laskentapisteillä. Pyöräilyn laskureista kuka tahansa voi seurata kulkijoiden määriä.